Thúc đẩy fdi thế hệ mới sẽ dựa theo hiệu quả

13:45 ngày 07/5/18 trong  Góc đầu tư nước ngoài ròng

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ (KHĐT), tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài 4 tháng đầu năm 2018 là 8,06 tỉ USD (bằng 76,1% so với cùng kỳ năm 2017).

Trong đó, Hàn Quốc đang dẫn đầu với tổng vốn đầu tư vào VN khoảng 2,32 tỉ USD.

Theo báo cáo thống kê, tính đến ngày 20.4.2018, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 5,1 tỉ USD (tăng 6,3%). ( vietluat.vn ) . Trong 4 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (ĐTNN), kể cả dầu thô đạt 53,48 tỉ USD (tăng 18,9% và chiếm 72,5% kim ngạch xuất khẩu).Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 52,81 tỉ USD (tăng 20,3% và chiếm 71,6% kim ngạch xuất khẩu).

Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà ĐTNN với tổng số vốn đạt 4,52 tỉ USD, chiếm 56,1% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Trong số 82 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, Hàn Quốc đang dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 2,32 tỉ USD, chiếm 28,7% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ hai là Nhật Bản với tổng vốn đầu tư đăng ký xấp xỉ 1,29 tỉ USD, chiếm 16% tổng vốn đầu tư và Singapore đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 808 triệu USD, chiếm 10% tổng vốn đầu tư.

Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam

Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 4 tháng đầu năm ước tính đạt 5,1 tỉ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số 45 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại VN trong 4 tháng, Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất với 877,7 triệu USD, chiếm 24,7% tổng vốn đăng ký cấp mới. Tiếp đến là Hàn Quốc 830,8 triệu USD, chiếm 23,4%; Singapore 459,2 triệu USD, chiếm 12,9%...

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 4 ước tính đạt 21.625 tỉ đồng. Trong đó, vốn trung ương 3.838 tỉ đồng, vốn địa phương 17.787 tỉ đồng. Tính chung 4 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 70.900 tỉ đồng, bằng 21% kế hoạch năm và tăng 9,3% so với cùng kỳ 2017.

UBND TP.HCM vừa quyết định công bố 52 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên - Môi trường.

Trong đó có 19 thủ tục áp dụng với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người VN định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại VN.

Điều này đòi hỏi chính sách FDI của VN phải được điều chỉnh cho phù hợp.Hiện VN vẫn phụ thuộc nhiều vào chính sách miễn thuế có thời hạn cũng như các chế độ thuế suất ưu đãi và miễn thuế nhập khẩu.

Cơ chế ưu đãi này đã tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư nhưng lại chưa phù hợp để thu hút FDI mang tính đổi mới sáng tạo và sử dụng công nghệ tiên tiến. ( vietluat.vn ) . Bên cạnh đó, VN cần chuyển dịch mô hình đo lường hiệu quả FDI từ dựa trên số lượng sang chất lượng.

Dự thảo cũng đề xuất một số lĩnh vực cần ưu tiên để xúc tiến đầu tư chủ động bao gồm sản xuất linh kiện công nghệ cao; sản xuất máy móc, thiết bị công nghiệp; sản phẩm nông nghiệp sáng tạo; dịch vụ giáo dục và y tế, tài chính, công nghệ thông tin…

Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 4 tháng đầu năm ước tính đạt 5,1 tỉ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước.

Dự thảo nêu rõ, các phương thức đầu tư FDI mới đang ngày càng được phổ biến rộng rãi là hình thức đầu tư xuyên biên giới không góp vốn (NEM) hay các hình thức đầu tư mới (NFI) như thuê gia công, thuê ngoài dịch vụ, khoán nông nghiệp, nhượng quyền, cấp phép và quản lý theo hợp đồng.

Trong đó, Hàn Quốc đang dẫn đầu với tổng vốn đầu tư vào VN khoảng 2,32 tỉ USD.

Theo báo cáo thống kê, tính đến ngày 20.4.2018, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 5,1 tỉ USD (tăng 6,3%).Trong 4 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (ĐTNN), kể cả dầu thô đạt 53,48 tỉ USD (tăng 18,9% và chiếm 72,5% kim ngạch xuất khẩu).Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 52,81 tỉ USD (tăng 20,3% và chiếm 71,6% kim ngạch xuất khẩu).

Cùng đó, tại khu vực ĐTNN nhập khẩu đạt 42,31 tỉ USD (tăng 9,3% và chiếm gần 60,1% kim ngạch nhập khẩu). Tính chung, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 11,17 tỉ USD, kể cả dầu thô và xuất siêu 10,5 tỉ USD, không kể dầu thô.

Cả nước có 883 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 3,55 tỷ USD, bằng 76,1% so với cùng kỳ năm 2017; Có 303 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 2,24 tỉ USD, bằng 51,5% so với cùng kỳ năm 2017.