DiễmHương 15:26 ngày 05/7/18 trong  BĐS

Bất động sản bình dương có điểm thay đổi gì

• Điện thoại : 0650 3510 103 - 0919 08 6161 • Website: www.minhvietphatgroup.com
HạUyên 04:50 ngày 30/6/18 trong  BĐS

Cập nhật giá đất mỹ phước

www.minhvietphatgroup.com • Email: diaocminhvietphat@gmail.com • Ngày thành lập: 25/08 • Số GPĐKKD: 370 229 3680
BáLộc 20:58 ngày 29/6/18 trong  BĐS

Tình hình giao dịch đất bình dương năm 2018 và các chỉ số

1. Lô J55, đường NE8, Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương 2. Số 56 Nguyễn Văn Lượng, P.17, Quận Gò Vấp, TP.HCM.