TrườngNam 17:55 ngày 18/4/18 trong  Tư vấn thành lập công ty

Thành lập công ty mới với mục đích không lành mạnh

Lâm sử dụng thủ đoạn này nhằm kéo dài thời gian để đồng bọn rút hầu hết số tiền vừa chuyển vào rồi chiếm đoạt, sau đấy tắt điện thoại, bỏ trốn. Ngoài ra, trong giai đoạn điều tra, Cơ quan điều tra còn phát hiện Trần Minh Cảnh đã thuê cha mình là Trần Văn Châu có mặt trên thị trường Công ty TNHH XD - TM - DV Đức Sơn Thắng và Công ty TNHH XD - TM - DV Quốc An Thành.
AnhThảo 20:10 ngày 13/4/18 trong  Tư vấn thành lập công ty

Tản mạn chuyện thành lập công ty việt luật

Kỳ họp cũng thông qua nghị quyết của HĐND TP.HCM về việc thành lập hai đoàn giám sát: Đoàn giám sát hiệu quả công tác quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên ở TP, trọng tâm là đất công; đoàn giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị và phản ánh của người dân về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại TP.