ThanhNguyên 03:50 ngày 20/9/18 trong  Bảng văn phòng màu đen

Các loại bảng văn phòng giá rẻ thông dụng

Bút lông dầu: bút lông dầu có thể viết được hầu hết các loại chất liệu khác nhau: CD, nhựa, kính, thủy tinh, gỗ, giấy carton... Bút lông dầu viết nhanh khô, khó phai, khó bôi xóa so với bút lông bảng